เสาร้องไห้ วัดสูง

จากตำนานเล่าขานเกี่ยวกับ “เสาร้องไห้” ซึ่งเป็นเสาไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ ที่ศาลเจ้าแม่นางตะเคียน ซึ่งอยู่ภายในวัดสูง ทำให้มีผู้คนนิยมไปเคารพบูชากันเป็นจำนวนมาก โดยเชื่อกันว่าเสาไม้ต้นนี้เป็นผู้หญิง ของที่นำไปบูชาจึงล้วนเป็นของใช้สตรีทั้งสิ้น เรื่องเล่าที่บอกต่อกันมาของ เสาร้องไห้ ย้อนไปเมื่อครั้งสร้างกรุงเทพฯ เป็นราชธานี ได้มีการเกณฑ์เสาจากหัวเมืองต่างๆ เพื่อคัดเลือกเสาที่มีลักษณะงดงาม มาทำเป็นเสาเอก

ทางเมืองสระบุรีจึงได้จัดส่งเสาลักษณะใหญ่และสวยงามมาก มีความยาว 13 เมตร กว้าง 0.75 เมตร ล่องลงมาตามลำน้ำป่าสัก แต่ไปถึงช้าเพียงเล็กน้อยจึงไม่ได้รับเลือก ซึ่งถ้าหากว่าไปทันเวลาต้องได้รับเลือกอย่างแน่นอน ว่ากันว่าเสาต้นนี้เกิดความเสียใจ จึงลอยทวนน้ำกลับขึ้นมาจมลง ณ ตำบลแห่งนี้อยู่ประมาณ 100 กว่าปี จนเมื่อปี พ.ศ. 2501 ได้มีชาวบ้านทำการนำเสาขึ้นจากน้ำ ซึ่งมีคนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากถึงสามหมื่นคน ต่อมาได้สร้างศาลถาวรขึ้นที่หน้าพระอุโบสถในวัดสูง และเมื่อวัดสูงได้สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ จึงได้ดัดแปลงศาลาการเปรียญหลังเดิมเป็นอาคารทรงไทยสวยงาม และได้อัญเชิญเสาแม่นางตะเคียนมาประดิษฐานที่ศาลหลังใหม่ พอตกกลางคืนชาวบ้านมักได้ยินเสียงร้องไห้ จึงได้ให้ชื่อตำบลนี้ว่า ตำบลเสาร้องไห้ และได้กลายเป็น “อำเภอเสาไห้” ในปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Close Menu