ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์

ผู้หญิงที่เกิดมาพร้อมกับน้ำหนักตัวแรกเกิดต่ำมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ตามการศึกษาเรื่องObesityฉบับใหม่ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงที่เกิดมาขนาดเล็กอาจได้รับผลกระทบจากภาวะมดลูกที่ไม่เอื้ออำนวยและความต้องการทางสรีรวิทยาของการตั้งครรภ์อาจเป็น “ตีสอง” ที่นำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์

ในการศึกษาผู้หญิงจำนวน 5,336 รายผู้ที่รายงานน้ำหนักแรกเกิดภายใต้ 2500g มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น 1.7 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่มีน้ำหนักตัวแรกเกิด 3000-3,499 กรัม ผู้หญิงที่รายงานน้ำหนักแรกเกิด 3500-399.99 กรัมหรือน้ำหนักแรกเกิด 4000 กรัมขึ้นไปมีความเสี่ยงลดลงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม

Close Menu