การผลักดันการพัฒนาภูมิภาคและชนบท

การสังเกตการณ์ในช่วงสามปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าไม่มีภูมิภาคใดที่สูงที่สุดหรือต่ำที่สุดในแง่ของการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การคาดการณ์ของ Neda ยังแสดงให้เห็นว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ต่อหัวทั่วภูมิภาคเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากคนที่มีรายได้สูงบุคคลหรือครัวเรือน มีแนวโน้มที่จะตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีรายได้สูงหมายความว่าคนร่ำรวยกำลังร่ำรวยขึ้น

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตต่ำที่สุดต่อหัวมีอัตราการเติบโตของประชากรโดยเฉลี่ยค่อนข้างสูงต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิซายาตะวันออกและมุสลิมมินดาเนามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อหัวต่ำที่สุดและมีอัตราความยากจนค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาตามนี้รัฐบาลจะต้องเพิ่มความพยายามอย่างต่อเนื่องในการผลักดันการพัฒนาภูมิภาคและชนบท

Close Menu