กฎหมายและนโยบายที่ดีเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย

ดังนั้นมูลนิธิศุภนิมิตจึงได้เปิดตัวโครงการเสริมศักยภาพขององค์กรประชาสังคมเพื่อการคุ้มครองเด็กผู้อพยพ (ECPMC) เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการนี้ จังหวัดระนองชุมพรและตากมูลนิธิและคู่ค้ารวมทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลให้การฝึกอบรมแก่แรงงานข้ามชาติเพื่อสร้างความตระหนักในบริการของรัฐ ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานอพยพที่จดทะเบียนมากกว่า 4 ล้านคน

จากพม่ากัมพูชาและลาว ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายเด็กอพยพที่เกิดในราชอาณาจักรมักจะไม่ได้รับการยอมรับและไม่ได้รับสิทธิที่สมควรได้รับ นายอดิศรธีระมงคลผู้ประสานงานของกลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยกล่าวว่าแม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายและนโยบายที่ดีเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย แต่ความล้มเหลวในการดำเนินการเป็นประเด็นสำคัญ

Close Menu